Κανόνες Διαγωνισμού Λυκείου

[vc_row][vc_column][vc_icon_text title=»Εισαγωγή» icon=»krown-icon-eye» style=»two»]Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Λυκείου και διεξάγεται  για πρώτη χρονιά από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό WRO Hellas, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη της COSMOTE

Η δοκιμασία αναφέρεται στην πράσινη ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δοκιμασία στηρίζεται και αναδεικνύει ρομποτικά συστήματα τα οποία συνεισφέρουν στην παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή καταναλώνουν πόρους από ενεργειακά εναλλακτικές πηγές ενέργειας.[/vc_icon_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_icon_text title=»Όρια ηλικίας συμμετεχόντων:» icon=»krown-icon-network» style=»two»]

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από έναν προπονητή και δύο μέχρι έξι μαθητές/τριες.
 2. Ο προπονητής πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών και επιτρέπεται να συμμετέχει με μία ή περισσότερες ομάδες.
 3. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα. Ανώτατο όριο ηλικίας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είναι τα 19 έτη.
 4. Το προφίλ των μαθητών που συμμετέχουν σε μία ομάδα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μια παρουσίαση στα αγγλικά ή μια ¨εικονική¨ πώληση του project τους σε μια ομάδα από επαγγελματίες.

[/vc_icon_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_icon_text title=»Περιγραφή της πρόκλησης» icon=»krown-icon-comment-1″ style=»two»]Το βασικό θέμα είναι η Πράσινη Ενέργεια και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας.

Βιώσιμη ενέργεια είναι η ενέργεια που καταναλώνεται σε ασήμαντα ποσοστά σε σύγκριση με την προσφορά τους και με διαχειρίσιμες παράπλευρες συνέπειες, ιδίως αυτές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό της βιώσιμης ενέργειας είναι ένα ενεργειακό σύστημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Ο λόγος που προτείνουμε αυτό το Project είναι η  αειφορία. Η Αειφόρος ανάπτυξη, περιλαμβάνει τα τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα πεδία: Την Οικολογία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό

Η επιστήμη της βιωσιμότητας είναι η μελέτη της αειφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής επιστήμης.

Τεχνολογίες που προωθούν τη βιώσιμη ενέργεια περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η κυματική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η βιοενέργεια, η παλιρροϊκή ενέργεια και τις τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 

Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες είναι είτε οικονομικά ανταγωνιστικές ή κοντά στο να είναι έτσι. Όλο και περισσότερο, οι αποτελεσματικές πολιτικές των κυβερνήσεων υποστηρίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αυτές οι αγορές επεκτείνονται. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα της ενέργειας δηλαδή η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε οικολογικά βιώσιμα συστήματα, στο σημείο όπου πολλές μελέτες να υποστηρίζουν 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι θέσεις κλειδιά είναι η αειφόρος ανάπτυξη και να αποδεικνύεται ότι είναι βιώσιμη.

Το project της κάθε ομάδας θα πρέπει να παρουσιάζει ένα ρομποτικό σύστημα/αυτοματισμό  το οποίο λειτουργεί καταναλώνοντας ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας ή βοηθάει στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον ουσιαστικό λόγο όπου το project είναι σημαντικό καθώς και να είναι ξεκάθαρα τα σημεία καινοτομίας τους.

Δεν πρέπει οι ομάδες να περιοριστούν στις δυνατότητες του LEGO Mindstorms αλλά να χρησιμοποιήσουν κι άλλους αισθητήρες, μικροκάμερες και μικροεπεξεργαστές.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα υπάρχει ξεχωριστά και η δοκιμασία pressure challenge.

Οι ομάδες καλούνται να παραδώσουν δύο portfolio, ένα Ηλεκτρομηχανικής κατασκευής και ένα business καθώς και ένα Video Presentation.

1) To Portfolio Ηλεκτρομηχανικής κατασκευής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) σχέδια των ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών συνδέσεων ανάμεσα στους επεξεργαστές,  τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές (μοτέρ ή άλλες έξοδοι)

β) μετρήσεις που αφορούν το ενεργειακό ισοζύγιο του ρομποτικού συστήματος/αυτοματισμού (πόση ενέργεια καταναλώνει, πόση ενέργεια δέχεται ή παράγει από τις ανανεώσιμες πηγές της. Σε περίπτωση που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές έχοντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και μελέτη του χρόνου που θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα με την αποθηκευμένη αυτή  ενέργεια καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την επαναφόρτιση από τις εναλλακτικές πηγές των συσσωρευτών του.

γ) Φωτογραφίες ή και video από το χρονικό της κατασκευής του ρομποτικού συστήματος/αυτοματισμού (making of).

δ) εφ’ όσον η κατασκευή είναι μοντέλο υπό κλίμακα ενός μεγαλύτερου συστήματος, θα πρέπει να υπάρχει και μία προσπάθεια εκτίμησης των προηγούμενων παραμέτρων και στο πραγματικό σύστημα.

ε) σχολιασμός των υλικών που έχουν επιλεχθεί

σε ότι αφορά την λειτουργικότητά τους και τον λόγω που χρησιμοποιήθηκαν.

 

2) Το business Portfolio θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α)  Μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της ομάδας (αναλυτικά τι έχει αναλάβει το κάθε μέλος) καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό του κάθε μέλους (δυνατότητες, σύντομο βιογραφικό κτλπ).

β) Μια οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με το πως μπορεί η ιδέα και το project παρουσίασης να υλοποιηθεί και να υπάρξει ως καινοτόμα λύση στην αγορά.

Ακόμα θα πρέπει να πείθει ότι οικονομικά μπορεί να σταθεί στην αγορά μελετώντας τον ανταγωνισμό (SWOT analysis) καθώς να γίνει ένα Crisis Management.

Η ομάδα μέχρι την λήξη του διαγωνισμού πρέπει να προβεί σε διαφημιστικές ενέργειες με σκοπό να διαφημίσει το project και την ίδια την ομάδα (Social Media, Τύπος κτλπ).

3) Το Video Presentation θα περιλαμβάνει μια 10λεπτη παρουσίαση του project. Ο χρόνος είναι αυστηρά δεκάλεπτος με απόκλιση +2 λεπτά.

To Pressure Challenge θα δοθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και θα πρέπει οι ομάδες είτε να παρουσιάσουν το project τους στα αγγλικά είτε να προσπαθήσουν να ¨πουλήσουν¨ την ιδέα τους σε μια ομάδα επιχειρηματιών.

 

Μέγιστη βαθμολογία για τη δοκιμασία είναι οι 200 βαθμοί και μέγιστος χρόνος για την παρουσίαση είναι 5 λεπτά (+3 λεπτά)[/vc_icon_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_icon_text title=»Κανονισμοί διαγωνισμού» icon=»krown-icon-book» style=»two»]

 1. Όλες οι ομάδες πρέπει να κατευθυνθούν στην θέση – περίπτερο το οποίο θα τους δοθεί κατά την εγγραφή, να στήσουν το περίπτερό τους και όλο το υποστηρικτικό υλικό μαζί με το project τους.
 1. Οι λειτουργίες bluetooth και Wi-Fi των μικροεπεξεργαστών και των φορητών υπολογιστών των ομάδων επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού αλλά απαγορεύεται να επικοινωνούν με μονάδες εκτός του συστήματος που παρουσιάζεται.
 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην παρουσίαση από μαθητές που δεν είναι δηλωμένοι στην ομάδα του project.
 1. Απαγορεύεται η βοήθεια και η συμμετοχή του προπονητή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στους κριτές.
 1. Οι προπονητές, γονείς καθώς και οποιοσδήποτε άλλος απαγορεύεται να είναι δίπλα στην ομάδα κατά το 5λέπτο της παρουσίασης στους κριτές.
 1. Ο χρόνος συναρμολόγησης – στησίματος του περιπτέρου είναι 120 λεπτά.
 1. Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος του Project (μαζί με την μακέτα) είναι τέτοιο ώστε να χωράει στο περίπτερο 1.5x5x1.5 μέτρα.
 1. Για το pressure challenge θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος προετοιμασίας των ομάδων (χωρίς τους προπονητές τους) και θα βαθμολογηθεί ανεξάρτητα.
 1. Τα δύο portfolio που θα προετοιμάσουν και παραδώσουν τα παιδιά θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100 το καθένα. Άρα η συνολική βαθμολογία θα είναι 200 project + 100 portfolio mechanic + 100 portfolio business = 400
 1. Για τις ημερομηνίες παράδοσης του portfolio Ηλεκτρομηχανικής κατασκευής – Portfolio Business – Video Presentation θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

[/vc_icon_text][/vc_column][/vc_row]

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!