Κανόνες Διαγωνισμού Γυμνασίου

[vc_row][vc_column][vc_tabs style=»light»][vc_tab title=»Γενικοί κανονισμοί» tab_id=»1444644753-1-9″ icon=»none»][vc_column_text]Ο διαγωνισμός βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ μιας ομάδας μαθητών. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές πρέπει να δουλέψουν σε ομάδες.

 

 1. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ή τρεις μαθητές.
 2. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι από 13-15 χρονών (μαθητές Γυμνασίου)
 3. Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ένα προπονητή. Ο προπονητής πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και μπορεί να είναι εκπαιδευτικός, γονιός κτλ.

Οι προπονητές μπορούν να καθοδηγούν περισσότερες από μία ομάδες. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει ένας βοηθός προπονητή ο οποίος θα βοηθάει το έργο του προπονητή.

Kάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία κατηγορία.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Κατηγορίες» tab_id=»1444644753-2-96″ icon=»none»][vc_column_text]

 1. Την κατηγορία Regular
 2. Την κατηγορία Open

Οι ομάδες της Regular κατηγορίας θα διαγωνιστούν σε δύο δοκιμασίες:

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Κατηγορία Regular» tab_id=»1444645581056-2-2″][vc_column_text] Γενικοί κανόνες για την κατηγορία Regular

Επιτρεπόμενα υλικά:

– Μικροεπεξεργαστής, κινητήρες και αισθητήρες από τα πακέτα LEGO NXT ή EV3 και ο αισθητήρας χρώματος της HiTechnic. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα μικροεπεξεργαστή. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των κινητήρων και των αισθητήρων.

–  Δομικά στοιχεία από οποιοδήποτε πακέτο της LEGO.

Τα λογισμικά προγραμματισμού είναι το NXT Software και το EV3 Software. Οι ομάδες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα απαιτούμενα λογισμικά για τον προγραμματισμό των κατασκευών τους.

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος των προπονητών στο χώρο του αγώνα.

• Όλα τα ρομπότ θα είναι αποσυναρμολογημένα πριν από την έναρξη του αγώνα και δεν επιτρέπεται η χρήση φυλλαδίων, φωτογραφιών ή οποιουδήποτε άλλου βοηθητικού υλικού για τη συναρμολόγηση.

• Μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση των ρομπότ 25Χ25Χ25 εκατοστά κατά την εκκίνηση, η οποία θα ελέγχεται από τους κριτές. Μετά την εκκίνηση, δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος των ρομπότ.

• Τα ρομπότ πρέπει να εκτελέσουν τις δοκιμασίες αυτόνομα και δεν επιτρέπεται η παρέμβαση των συμμετεχόντων μετά την εκκίνηση.

• Οι λειτουργίες Bluetooth και Wi-Fi δεν επιτρέπονται και πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.

 

Γενικοί κανόνες για το αγωνιστικό μέρος

• Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο αγωνιστικούς γύρους. Κάθε αγωνιστικός γύρος περιλαμβάνει και τις δύο δοκιμασίες (δίαθλο).

• Η πίστα και για τις δύο δοκιμασίες έχει διαστάσεις 240Χ120 εκατοστά.

• Μέγιστος χρόνος δοκιμασίας: 2 λεπτά.

• Αρχικός χρόνος κατασκευής και δοκιμών πριν από τον πρώτο αγωνιστικό γύρο: 120 λεπτά. Τα ρομπότ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν και τις δύο δοκιμασίες, έχοντας όλους τους απαραίτητους αισθητήρες. Επιτρέπεται μόνο η αλλαγή των καλωδίων σύνδεσης των αισθητήρων.

• Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, οι ομάδες παραδίδουν τα ρομπότ για έλεγχο διαστάσεων και παίρνουν σειρά προτεραιότητας για τις δοκιμές. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της χρόνο δύο λεπτά για δοκιμές στην πίστα, με σειρά προτεραιότητας (όσες δοκιμές είναι δυνατόν να γίνουν μέχρι τη λήξη των 120 λεπτών).

•  Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, τα ρομπότ τοποθετούνται στο χώρο της καραντίνας. Στην μνήμη τους επιτρέπεται να είναι αποθηκευμένα ΜΟΝΟ ΔΥΟ προγράμματα, ένα για κάθε δοκιμασία. Τα ονόματα των προγραμμάτων θα είναι το όνομα της κάθε ομάδας, κάτω παύλα και οι αριθμοί 1 και 2. Για παράδειγμα, robocops_1 και robocops_2. Σε περίπτωση που οι ομάδες χρησιμοποιούν EV3 controller, τα παραπάνω θα είναι τα ονόματα των project και τα εκτελέσιμα προγράμματα θα ονομάζονται run_1 και run_2 αντίστοιχα.

• Στη συνέχεια γίνονται οι κληρώσεις για τα στοιχεία των πιστών που δεν είναι γνωστά (θέση των Συμπληγάδων για την πρώτη δοκιμασία, σημείο εκκίνησης/τερματισμού και φορά κίνησης για την δεύτερη δοκιμασία) και ξεκινούν οι αγωνιστικοί γύροι.

• Οι αγωνιστικοί γύροι πραγματοποιούνται με αντίστροφη σειρά από τη σειρά ολοκλήρωσης των κατασκευών.

• Πρώτος αγωνιστικός γύρος: οι ομάδες επιλέγουν το πρόγραμμα που θα εκτελεστεί, τοποθετούν το ρομπότ στη θέση εκκίνησης της πρώτης πίστας και ξεκινούν την πρώτη δοκιμασία μόνο ύστερα από το σήμα του κριτή της πίστας. Στη συνέχεια (και μέσα σε τρία λεπτά) γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στα καλώδια των αισθητήρων του ρομπότ και ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία.

• Χρόνος δοκιμών στην πίστα πριν από τον επόμενο αγωνιστικό γύρο: 60 λεπτά.

• Ο υπολογισμός της βαθμολογίας και του χρόνου ανακοινώνεται από τους κριτές στο τέλος κάθε αγωνιστικού γύρου. Ο αρχηγός κάθε ομάδας υπογράφει το έντυπο αποδοχής της βαθμολογίας – χρόνου.

• Η κατάταξη των ομάδων σε κάθε δοκιμασία ορίζεται από τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν και στους δύο αγωνιστικούς γύρους (1200 βαθμοί μέγιστο).

Η τελική κατάταξη των ομάδων στην κατηγορία Regular, ορίζεται από τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν και στις δύο δοκιμασίες στους δύο αγωνιστικούς γύρους (2400 βαθμοί μέγιστο).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (σε κάθε περίπτωση), νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα:

-με το μικρότερο συνολικό χρόνο

-ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, με την υψηλότερη βαθμολογία σε μία προσπάθεια.

-ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, με τον καλύτερο χρόνο σε μία προσπάθεια.

Στο τέλος της δοκιμασίας ανακηρύσσεται η σειρά κατάταξης για κάθε δοκιμασία ξεχωριστά και η συνολική κατάταξη για την κατηγορία Regular.

Πρώτη δοκιμασία: Η επιστροφή του Οδυσσέα

Η δοκιμασία αναφέρεται στην περιπετειώδη επιστροφή του Οδυσσέα από την Τροία στην Ιθάκη. Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα χάρτη και τα ρομπότ πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τη διαδρομή που «χάραξε» ο Οδυσσέας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της δοκιμασίας:

• Κάθε ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει από την αφετηρία, να ακολουθήσει πιστά τη διαδρομή και να σταματήσει αυτόνομα μέσα στην περιοχή του τερματισμού.

• Η βασική γραμμή έχει πάχος 20 χιλιοστά και μαύρο χρώμα. Δεξιά και αριστερά της υπάρχει λευκός χώρος πλάτους 30 χιλιοστών σε κάθε πλευρά. Συνολικό πλάτος διαδρομής: 80 χιλιοστά.

• Σε κάποιο σημείο της θάλασσας και για 50 εκατοστά περίπου, η γραμμή έχει λευκό χρώμα. Δεξιά και αριστερά της υπάρχει το μπλε χρώμα της θάλασσας.

• Η διαδρομή είναι χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα. Η ολοκλήρωση (το πέρασμα ολόκληρου του ρομπότ από τη μαύρη διαχωριστική γραμμή) κάθε τμήματος της διαδρομής, δίνει 100 βαθμούς. Συνολική βαθμολογία διαδρομής: 400 βαθμοί.

• Η αρχή του λευκού τμήματος της διαδρομής ξεκινάει με μία από τις κάθετες γραμμές που ορίζουν τα τέσσερα τμήματα της δοκιμασίας.

• Αν το ρομπότ ακολουθήσει την δεξιά διαδρομή μετά την πρώτη κάθετη γραμμή, η βαθμολογία του αυξάνεται κατά 100 βαθμούς.

• Ο τερματισμός μέσα στο τετράγωνο 25Χ25 εκατοστών (η προβολή του ρομπότ μέσα στο τετράγωνο) αυξάνει τη βαθμολογία κατά 100 βαθμούς.

• Σε δύο σημεία της διαδρομής, που η θέση τους θα αποφασιστεί με κλήρωση πριν κάθε αγωνιστικό γύρο, θα υπάρχει μία έξτρα δοκιμασία, οι Συμπληγάδες πέτρες, (κόκκινες μπάλες LEGO πάνω σε λάστιχο τροχαλίας) τοποθετημένες σε απόσταση 12 εκατοστών δεξιά και αριστερά από τη μαύρη γραμμή. Αν το ρομπότ ακουμπήσει πάνω τους, η βαθμολογία μειώνεται κατά 50 βαθμούς για κάθε μπάλα που μετακινείται από τη θέση της.

• Μέγιστη βαθμολογία δοκιμασίας: 600 βαθμοί.

• Σε περίπτωση που το ρομπότ δεν ακολουθήσει κάποιο τμήμα της γραμμής (και οι δύο τροχοί του βρίσκονται δεξιά ή αριστερά από τη γραμμή), ο κριτής θα σταματήσει τη δοκιμασία, το ρομπότ θα βαθμολογηθεί μόνο για το τμήμα που την ακολούθησε πιστά και θα χρεωθεί  με χρόνο 2 λεπτά.

• Πίνακας βαθμολογίας δοκιμασίας:

Δοκιμασίες

Βαθμοί/δοκιμασία

Σύνολο βαθμών

Βαθμολογία δοκιμασίας

Το ρομπότ περνάει ολόκληρο τη διαχωριστική γραμμή

100

400

Το ρομπότ ακολουθεί την δεξιά διαδρομή μετά την 1η διαχωριστική γραμμή

100

100

Το ρομπότ τερματίζει μέσα στο τετράγωνο του τερματισμού

100

100

 

 

Το ρομπότ ακουμπάει πάνω σε μία κόκκινη μπάλα

-50

-200

Σύνολο δοκιμασίας (μέγιστη βαθμολογία)

600

• Η πίστα του αγώνα φαίνεται παρακάτω. Τα μαύρα τετράγωνα 25Χ25 εκατοστών είναι η αφετηρία και ο τερματισμός και οι τρεις μαύρες κάθετες γραμμές χωρίζουν την πίστα σε τέσσερα τμήματα. Τα δύο σημεία που θα τοποθετηθούν οι Συμπληγάδες πέτρες θα κληρωθούν πριν από κάθε αγωνιστικό γύρο.odysseia_final

Δεύτερη δοκιμασία: Ο λαβύρινθος του Μινώταυρου

Η δοκιμασία αναφέρεται στην προσπάθεια του Θησέα να σκοτώσει τον Μινώταυρο και να βγει με ασφάλεια από τον λαβύρινθο.  Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα λαβύρινθο με τοίχο ύψους 10 εκατοστών και Θησέας χρησιμοποιεί το  κουβάρι της Αριάδνης για να βγει από αυτόν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της δοκιμασίας:

• Η πίστα είναι χωρισμένη σε τετράγωνα 30Χ30 εκατοστών με πολύ λεπτή διάστικτη μαύρη γραμμή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

gymnasioregular3

• Το πλάτος της διαδρομής είναι 30 εκατοστά και δεν υπάρχει μαύρη γραμμή στο πάτωμα.

• Η διαδρομή του λαβύρινθου ορίζεται από κομμάτια ξύλου με πάχος 16 χιλιοστά (λευκή μελαμίνη), που τοποθετούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να οδηγούν το ρομπότ από την αφετηρία προς τον τερματισμό.

• Κάθε ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει από την αφετηρία/τερματισμό (πράσινο τετράγωνο), να ακολουθήσει πιστάτη διαδρομή του λαβύρινθου και να σταματήσει αυτόνομα μέσα στην περιοχή του τερματισμού.

• Το ρομπότ μπορεί είτε να κινείται μακριά από τους τοίχους του λαβύρινθου είτε να τους χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο για να ακολουθήσει τη διαδρομή και να ολοκληρώσει τη δοκιμασία.

• Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικού γύρου θα κληρωθεί η φορά (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) και το σημείο εκκίνησης/τερματισμού.

• Η διαδρομή είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα. Η ολοκλήρωση (το πέρασμα ολόκληρου του ρομπότ από τη διαχωριστική γραμμή) κάθε τμήματος της διαδρομής, δίνει 100 βαθμούς. Συνολική βαθμολογία διαδρομής: 300 βαθμοί.

• Αν το ρομπότ δεν ακουμπήσει σε κανένα σημείο τον τοίχο του λαβύρινθου (εκτός από τη σπηλιά του Μινώταυρου) η βαθμολογία αυξάνεται κατά 100 βαθμούς.

 

• Στην διαδρομή θα υπάρχουν και τέσσερις έξτρα δοκιμασίες :

¤ Ο Μινώταυρος, που θα μπαινοβγαίνει από την κρυψώνα του κάθε 6 δευτερόλεπτα περίπου και θα προσπαθεί να βγάλει το ρομπότ από την πορεία του. Το τετράγωνο που βρίσκεται η κρυψώνα του ορίζεται από μαύρο χρώμα στο πάτωμα. Πρόκειται για μία κατασκευή με παλινδρομική κίνηση και μήκος περίπου 20 εκατοστά, που θα είναι μέρος της πίστας.

gymnasioregular4

Αν το ρομπότ ακουμπήσει πάνω του, η βαθμολογία του μειώνεται κατά 100 βαθμούς.

¤ Το κουβάρι της Αριάδνης. Πρόκειται για μία κόκκινη μπάλα  LEGO τοποθετημένη πάνω σε λάστιχο τροχαλίας, η οποία θα βρίσκεται σε ένα τετράγωνο του λαβύρινθου. Αν το ρομπότ μεταφέρει την μπάλα στον τερματισμό, η βαθμολογία αυξάνεται κατά 50 βαθμούς και αν η μπάλα δεν ακουμπάει στην πίστα, η βαθμολογία αυξάνεται κατά 100 βαθμούς.

¤ Η σπηλιά του Μινώταυρου, που ορίζεται με μπλε χρώμα στο πάτωμα. Αν το ρομπότ ακουμπήσει στον τοίχο που βρίσκεται στο βάθος της σπηλιάς, ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο και η βαθμολογία του αυξάνεται κατά 100 βαθμούς. Για την υλοποίηση αυτής της δοκιμασίας, στον τοίχο της σπηλιάς θα είναι προσαρμοσμένος μηχανισμός με αισθητήρα αφής, που θα ακινητοποιεί τον Μινώταυρο.

¤ Ένας κλειστός χώρος, που καθορίζεται με κόκκινο χρώμα στο πάτωμα, που σκοπό έχει να καθυστερήσει το ρομπότ.

• Μέγιστη βαθμολογία δοκιμασίας: 600 βαθμοί.

Δοκιμασίες

Βαθμοί/δοκιμασία

Σύνολο βαθμών

Βαθμολογία δοκιμασίας

Το ρομπότ περνάει ολόκληρο τη διαχωριστική γραμμή

100

300

Το ρομπότ ακούμπησε τον τοίχο της σπηλιάς (σταμάτημα του Μινώταυρου)

100

100

Το ρομπότ τερματίζει. Η κόκκινη μπάλα ακουμπά στο έδαφος

50

50

 

 

Το ρομπότ τερματίζει. Η κόκκινη μπάλα δεν ακουμπά στο έδαφος

100

100

Το ρομπότ δεν ακουμπάει τους τοίχους

100

100

Το ρομπότ ακούμπησε τον Μινώταυρο

-100

-100

Σύνολο δοκιμασίας (μέγιστη βαθμολογία)

600

Η πίστα του αγώνα θα έχει την παρακάτω μορφή. Μινώταυρος, σπηλιά, κουβάρι και κλειστός χώρος θα βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα. Τα σημεία 1 και 2 χωρίζουν την πίστα στα τρία βαθμολογούμενα τμήματα. Η θέση της αφετηρίας/τερματισμού και η φορά (αριστερόστροφη) είναι ενδεικτικές. Η τελική επιλογή τους θα γίνει με κλήρωση πριν από κάθε αγωνιστικό γύρο.

 

Παράδειγμα πίστας 

minotaur

λαβ

Παράδειγμα για την κατασκευή του κινούμενου Μινώταυρου:

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»Κατηγορία Open» tab_id=»1444645663214-3-5″][vc_column_text]Περιγραφή πρόκλησης

gymnasioregular6

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γνωστοί για την φαντασία και την επινοητικότητα τους. Υπάρχουν πολλά δείγματα μηχανικής των αρχαίων Ελλήνων που εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα, όπως οι καταπέλτες και ο ατέρμων κοχλίας του Αρχιμήδη ή ο μηχανισμός των Αντικυθήρων. Στην αρχαία μυθολογία αναφέρεται επίσης ο Τάλως, μια μηχανή του Ηφαίστου που λειτουργούσε με πίεση υγρών και διέτρεχε ολόκληρη την Κρήτη σαν φρουρός της. Αργότερα κατά την διάρκεια των Ελληνιστικών χρόνων, κατασκευάστηκαν στην Αλεξάνδρεια ίσως οι πρώτες ρομποτικές μηχανές στον κόσμο, τα γνωστά «αυτόματα».  Ανταποκριθείτε λοιπόν στην πρόκληση να δοκιμάσετε να αναπαραστήσετε ή να κατασκευάσετε εκ νέου αυτόματους μηχανισμούς της αρχαιότητας και εντυπωσιάστε μας με την εφευρετικότητά σας…….

Κανονισμοί για τις κατασκευές

 1. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των EV3, NXT που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και άλλων υλικών ελεγκτών, μικροεπεξεργαστών (arduino, raspberry κ.τ.λ.).
 2. Κάθε κατασκευή θα πρέπει να ελέγχεται από ένα τουλάχιστον EV3 ή NXT, με οποιοδήποτε software.
 3. Οι κατασκευές μπορούν να είναι προσυναρμολογημένες και προγραμματισμένες.

 

Τεχνικές προδιαγραφές

 1. Στις ομάδες θα διατεθεί χώρος διαστάσεων 2 x 2 x 2 μέτρων. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να παραμένουν μέσα στο διατιθέμενο χώρο.
 2. Στις ομάδες θα δίνετε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα τραπέζι. Τα τραπέζια που θα διατεθούν θα είναι διαστάσεων 120 εκ. Χ 60 εκ. (το πλησιέστερο δυνατό).
 3. Θα υπάρχει μία τροφοδοσία ρεύματος για τις ανάγκες του project.

Ομάδες μπορούν ελεύθερα να τοποθετήσουν στον χώρο τους βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις, αφίσες  ή οτιδήποτε άλλο θεωρήσουν ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη παρουσίαση της εργασίας τους.

Για το διαγωνισμό της κατηγορίας Open

Οι ομάδες θα πρέπει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να:

– Ετοιμάσουν την κατασκευή τους

– Να ετοιμάσουν το χώρο που θα τους διατεθεί (συμπεριλαμβανομένου τοποθέτησης poster κτλ).

– Να επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στους κριτές, συμπεριλαμβανομένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις από τους κριτές.

– Να επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στο κοινό.

Κατά τη στιγμή της εγγραφής (registration) στον διαγωνισμό, οι ομάδες πρέπει να παραδώσουν ένα cd το οποίο θα περιέχει παρουσίαση, ένα δίλεπτο βίντεο, διαγράμματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το project, γιατί αυτό είναι μοναδικό και με ποιο τρόπο εναρμονίζεται με το θέμα του διαγωνισμού.

Κατά τη στιγμή της παρουσίασης θα πρέπει να παραδοθεί στους κριτές μονοσέλιδη ή δισέλιδη παρουσίαση στους κριτές με τα βασικά χαρακτηριστικά του project.

Για την κρίση των project θα διατεθούν ακριβώς 10 λεπτά σε κάθε ομάδα: 5 λεπτά για την παρουσίαση από την ομάδα και 5 λεπτά για ερωτήσεις από τους κριτές.

Αξιολόγηση

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

        ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                                ΒΑΘΜΟΙ
Σύλληψη Ιδέας / Project ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:           50
1 Δημιουργικότητα & Ποιοτική Επίλυση Προβλήματος.

Το έργο είναι  μοναδικό και με δημιουργική σκέψη. Επίσης είναι καλά μελετημένο και έχει μια ρεαλιστική ιδέα/σχεδίαση/λύση.

25
2 Έρευνα & Σύνταξη/Ανάπτυξη Ιδέας.

Η ομάδα των μαθητών απέδειξε ότι ερεύνησε την ιδέα τους και ήταν σε θέση να αναφέρουν με σαφήνεια τα ευρήματά τους

15
3 Ψυχαγωγική Αξία.

Το έργο  εντυπωσιάζει- προκαλεί θαυμασμό, έτσι που κάνει κάποιον να θέλει να το ξαναδεί  ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

 

10
Προγραμματισμός ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:           45
1 Αυτοματισμοί.

Το έργο μπορεί να λειτουργήσει μόνο του, με μικρή ή καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση. Η κατασκευή λαμβάνει αποφάσεις βασισμένη στη κατάλληλη χρήση αισθητήρων.

15
2 Ορθότητα Λογικής.

Ο προγραμματισμός έχει  καλή  λογική και χρησιμοποιεί τα δεδομένα εισόδου από τους αισθητήρες.

15
3 Πολυπλοκότητα.

Ο αλγόριθμος του προγράμματος περιέχει εξελιγμένες δομές ακολουθίας, λήψης αποφάσεων, επανάληψης, και ιεραρχικές δομές σύνθεσης.

15
Μηχανική Κατασκευή / Σχεδιασμός ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:           45
1 Τεχνική Κατανόηση.

Η ομάδα εξήγησε με σαφήνεια και λεπτομερώς το έργο τους.

15
2 Έννοιες/Αρχές Μηχανικής.

Το έργο παρουσιάζει ενδείξεις ότι  χρησιμοποιήθηκαν στο έργο βασικές αρχές και έννοιες της μηχανικής.

10
3 Μηχανική Απόδοση.

Ο συνολικός σχεδιασμός του έργου παρουσιάζει λύσεις και ιδέες για βέλτιστη μηχανική απόδοση (δηλαδή χρήση μοχλών, γραναζιών, συστημάτων μείωση της τριβής, οικονομική και εξορθολογισμένη χρήση των εξαρτημάτων, ευκολία στην κατασκευή / επισκευή / τροποποίηση, κλπ).

 

10
4 Δομική Σταθερότητα.

Το έργο είναι ανθεκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά επανάληψη χωρίς να χρειάζεται επισκευές.

5
5 Καλαισθησία.

Το έργο είναι ελκυστικό για το κοινό, φαίνεται ότι η ομάδα προσπάθησε να κάνει το έργο της όσο το δυνατόν ποιο επαγγελματικό.

5
Παρουσίαση ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:           40
1 Αξιολόγηση Παρουσίασης.

Το έργο λειτούργησε όπως αναμενόταν, και θα μπορούσε να συνεχίσει επιτυχώς με έναν ορισμένο βαθμό επαναληψιμότητας.

15
2 Επικοινωνιακές Δεξιότητες &  Επιχειρηματολογία.

Οι μαθητές είναι σε θέση να εξηγήσουν το έργο τους, πώς λειτουργεί και ΓΙΑΤΙ αποφάσισαν να το κατασκευάσουν.

10
3 Οξύνοια & Ετοιμολογία.

Οι μαθητές είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το έργο τους σχετικά εύκολα.

5
4 Αφίσες & Διακόσμηση.

Τα υλικά και μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν  για να επιδείξουν το έργο είναι σαφές, συνοπτικά  και τακτοποιημένα.

5
5 Βίντεο Project.

 

5
Ομαδικότητα (Λειτουργία Ομάδας) ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:           20
1 Αποτέλεσμα Συνεργατικής Μάθησης.

Η ομάδα ήταν σε θέση να αποδείξει ότι όλα τα μέλη συνεισέφεραν ισότιμα στη διαδικασία της μάθησης.

10
2 Ευγενής Άμιλλα.

Η ομάδα ήταν σε θέση να αποδείξει ότι όλα τα μέλη διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή και παρουσίαση του έργου τους.

5
3 Ομαδικό Πνεύμα.

Όλα τα μέλη της ομάδας έδειξαν ενθουσιασμό και φάνηκαν έτοιμοι για να μοιραστούν το έργο τους με άλλους.

5
                                                                                                                                 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:           200

Project το οποίο δεν βρίσκεται εμφανώς εντός θέματος, δεν θα βαθμολογείται[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_icon_text title=»Αρχείο για εκτύπωση πίστας «Η επιστροφή του Οδυσσέα«» icon=»krown-icon-pencil-1″ style=»two» target=»_self»]

PDF-icon-e1429878764154Αρχείο πίστας «Η επιστροφή του Οδυσσέα»

[/vc_icon_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_icon_text title=»Αρχείο για εκτύπωση πίστας «Ο λαβύρινθος του Μινώταυρου«» icon=»krown-icon-pencil-1″ style=»two» target=»_self»]

PDF-icon-e1429878764154Αρχείο πίστας «Ο λαβύρινθος του Μινώταυρου» 

[/vc_icon_text][/vc_column][/vc_row]

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!